Privacy en Disclaimer

Privacy

Wij zijn Van Gendthallen B.V. We houden ons bezig met de herontwikkeling van de huidige Van Gendthallen in Amsterdam. Privacy vinden we erg belangrijk. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we via onze website verwerken. Daarnaast leggen we uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke regelingen waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens

Afhankelijk van de relatie die we met een persoon hebben, verwerken we verschillende persoonsgegevens voor verschillende doelen.

Reacties en Contact

Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

We verwerken de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Ontvangers van persoonsgegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

  • Hosting van onze website
  • Mailservers
  • Telefoondiensten

Doorgifte derde landen

We proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

We hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die we verwerken.

Jouw rechten en onze contactgegevens

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht om:

  • ons te verzoeken om gegevens te corrigeren of te updaten;
  • ons te verzoeken om gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen;
  • ons te verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die we verwerkt hebben. We kunnen deze kopie op verzoek van betrokkene ook doorsturen naar een andere databeheerder;
  • toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat de toestemming is ingetrokken;
  • bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
  • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij gegevens onrechtmatig verwerken.

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 5 werkdagen na ontvangst te reageren. Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, maar ook in het geval van vragen, opmerkingen of zorgen over de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan, kun je een e-mail sturen naar info@vangendthallen.com

Cookies

Cookies zijn kleine (tijdelijke) bestanden die door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze websites gebruikt en hoe wij de boel beter kunnen maken. Het staat je natuurlijk vrij om cookies uit te schakelen of te blokkeren in je browser. Houd er dan wel rekening mee dat de website niet optimaal werkt.

We werken met functionele en analyserende cookies. Voor een actuele lijst van de door ons gebruikte cookies klik hier.

Op onze website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we je hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. De nieuwe privacyverklaring zal altijd op onze website worden gepubliceerd. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Laatst gewijzigd op 5 mei 2020

Disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij Van Gendthallen en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Van Gendthallen, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regels van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij anders bepaald voor specifieke materialen.

Wij hebben onze uiterste best gedaan om van het materiaal op de website de makers en rechthebbenden te achterhalen. Ook hebben wij ons uiterste best gedaan om de ons aangeleverde informatie op de website zo verantwoord mogelijk te presenteren. Alhoewel wij daarbij zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan kan het toch zijn dat een bezoeker, auteur, gebruiker of rechthebbende meent dat publicatie in strijd is met zijn of haar rechten, zoals portretrecht(en) en of auteursrechten. Indien een dergelijk situatie het geval lijkt verzoeken we onmiddellijk contact op te nemen met ons via info@vangendthallen.com.